Fatura Kesme Programının Avantajları Nelerdir?

Ticaretle uğraşan firmaların satışlara başlaması ile beraber bazı hukuki zorunlulukları da devreye girer. İlk satıştan itibaren şirketler gelir elde etmeye başlar. Gelir getirici işlemlerin her birinin faturalandırılması mecburidir. Fatura kesilmesi için elle yazma usulü tercih edilebileceği gibi, teknolojik fatura kesme programlarından da yararlanılabilir. Peki, fatura kesme programının avantajları nelerdir?

Fatura Nedir?

Fatura, firmaların gelir getirici işlemlerini gösteren de yasal olarak tutulması zorunlu olan resmi bir belgedir. Faturalar, matbaalar tarafından basılır. Bir matbaanın fatura basabilmesi için Maliye Bakanlığından izin alması gerekir. Sektöre göre faturaların içeriği ve boyutu değişebilmektedir. Nakliye sektöründeki bir fatura ile mobilya sektöründeki bir faturanın boyutları ve içerikleri farklılık arz eder. O nedenle, sektörler için oluşturulmuş şablonlardan yararlanmak faydalıdır. Fatura kesme programları genellikle en ideal şablonları içerir.

Klasik fatura kullanan işletmeler, gelir doğrudan satışlardan sonra faturaları elle doldururlar. Üç kopya şeklinde doldurulan fatura yaprağından bir adedi müşteriye verilir. Bir yaprağı ise, muhasebe işlemleri için saklanır. Son nüsha ise, satıcının ya da hizmet sağlayıcının kendisinde kalır. 

Klasik faturalar yerine, fatura kesme programı kullanan kişiler elle doldurmak zorunda kalmaz. Elektronik olarak doldurulan faturaların sağladığı kolaylıklar fazları. Fatura kesme programının avantajları nelerdir şeklinde araştırma yapan firmalar, kısa sürede fatura kesme programlarını kullanmaya başlamaktadır.

Fatura Ne Zaman Kesilir?

Faturaların kesilmesi ile ilgili ilk kural 7 gün içinde kesilmesidir. Bir işlem yapıldıktan sonra, firma en geç 7 günlük süre içerisinde, işleme dair faturayı düzenlemelidir. İkinci kural ise, ticari işlemin yapıldığı ay içinde düzenlenmesidir. Satışlara ya da hizmetlere dair fatura düzenleyecek olan kişi, bunu kesinlikle diğer aya sarkıtmamalıdır. Fatura kesme programları süreler hakkında bilgi vermektedir.

Ayın son günlerinde yapılan işlemlerde, 7 gün kuralı geçerli değildir. 7 gün dolmasa dahi, ay bitimine gelinmişse fatura mutlaka düzenlenmelidir. Örnek vermek gerekirse, 27 Ocak’ta yapılan bir satışa dar faturanın kesilmesi için son tarih 31 Ocak’tır.

Fatura Kesme Programı Nedir?

Elle yazılma usulüne dayanan fatura düzenleme işlemleri firmalar için zaman kayıplarına neden olmaktadır. Fatura bilgilerini girme ve uzakta olan müşterilere gönderme gibi işlemler, fatura sorumlusunun vaktini almaktadır. Ayrıca faturaların saklanması büyük bir sorumluluk teşkil etmektedir. Fatura kesme programları, işlemleri online olarak düzenlenmesini, çıkarılmasını ve gönderilmesini sağlayan özel bir yazılımdır.

Fatura Kesme Programının Avantajları Nelerdir?

Klasik fatura düzenleme yöntemleri zaman alıcı olmasının yanında bazı riskler taşımaktadır. Faturaların fiziki olarak çalınması ya da kaybolması, firmaları zor durumda bırakmaktadır. Ayrıca düzenleme esnasında yapılan hataların düzeltilmesi, çoğu zaman fatura yaprağının iptal edilmesini gerektirmektedir. Firmaları bu zorluklarla karşı karşıya bırakmayan fatura kesme programlarının avantajları nelerdir?

 • Öncelikle fatura basım işlemleri için program kullanan firmalar, faturaların çıktısını alma ve firmalara gönderme konusunda hızlıdırlar. Çünkü faturaların çıktısı alınmadan online olarak müşterilere gönderilebilmektedir.
 • Fatura bilgilerinin arşivlenmesi ve yeni işlenen bilgilerin kolay şekilde düzenlenebilmesi nedeniyle, fatura içerik hataları minimum seviyeye inmektedir.
 • Fatura işlemlerine gereğinden fazla zaman harcamayan personel, kendi işine yoğunlaşmaktadır. Böylece ön muhasebe işlemleri daha verimli ilerlemektedir.
 • Fatura kesme programları kullanan firmalarda baskı sayıları azaldığından kağıt tasarrufu sağlanmış olur. Bu hem maliyeti düşürmektedir hem de çevreyi korumaya yardım etmektedir.
 • Fatura koçanına ya da iş yerinde bulunmaya gerek olmaksızın fatura kesme işlemleri yapılabilmektedir. Bunun için programa giriş yapabilmek için internet ve cihaz olması yeterlidir.
 • Fatura kesme programı kullanan firmaların güvenlik riski yoktur. Çalınma, kaybolma, ıslanma, yırtılma gibi dertler bulunmaz ve verileri programda saklamaktadır.
 • Arşivdeki tüm fatura kayıtlarına kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Fatura taraması yapılırken tarih, firma ya da tutar filtrelemesi yapılabilmektedir.
 • Fatura kesme programları müşteri bilgilerini arşivleme özelliğine sahiptir. Bu nedenle sürekli iş yapılan firmaların fatura kesim işlemleri tekrarlama modu ile daha hızlı olmaktadır.
 • Faturanın örneği müşterilerle hızlıca paylaşılabildiğinden olası yanlışlıklar baştan giderilebilmektedir.
 • Firmanın ön muhasebe, genel muhasebe, stok takibi ve kasa takibi gibi işlemler için daha verimli bir bilgi akışı sağlanır.
 • Fatura kesim tarihi belli olan işlemler ile ilgili hatırlatma modülü devreye sokulunca, fatura kesme programları tarafından uyarı yapılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>