Birlikte daha güçlüyüz!
(Birden fazla seçim yapılabilir.)